Informacje

W Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady ds. Kamieniarstwa, organu doradczego Dyrektora Instytutu w zakresie kamieniarstwa. Członków Rady powołał Dyrektor Instytutu dr inż. Marcin Kruk w następującym składzie osobowym:

Członków Rady powołał Dyrektor Instytutu dr inż. Marcin M. Kruk w następującym składzie osobowym:

  • Michał Ziołowicz – członek Polskiego Związku Kamieniarstwa
  • Dariusz Piros – członek Polskiego Związku Kamieniarstwa
  • Krzysztof Skolak – członek Polskiego Związku Kamieniarstwa
  • Michał Firlej – członek Polskiego Związku Kamieniarstwa
  • Wiesław Kozioł – pracownik Łukasiewicz - IMBiGS
  • Ireneusz Baic – pracownik Łukasiewicz - IMBiGS
  • Jarosław Stankiewicz – pracownik Łukasiewicz - IMBiGS
  • Anita Pabich – pracownik Łukasiewicz – IMBiGS

Sekretarz Rady:

  • Ewa Kupidura – pracownik Łukasiewicz – IMBiGS.

Przewodniczącym Rady został wybrany dr inż. Ireneusz Baic – pracownik Łukasiewicz - IMBiGS, a zastępcą Pan Michał Firlej – członek Polskiego Związku Kamieniarstwa.
Już w krótce przedstawimy więcej informacji na temat działań Rady ds. Kamieniarstwa. 

Kategoria: