Archiwum ogłoszeń


Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych


Specjalista/ka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Doradztwa MŚP

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista/ka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Doradztwa MŚP


Specjalista ds. ocen technicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. ocen technicznych


Specjalista ds. Badań i Rozwoju

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Badań i Rozwoju 


Starszy Specjalista – Automatyk/Programista w Zespole Badawczo Rozwojowym

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Starszy Specjalista – Automatyk/Programista w Zespole Badawczo Rozwojowym


Konserwator

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Konserwatora


Administrator

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Administrator


Rzeczoznawca ds. Kamieniarstwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje kandydatów na Rzeczoznawców ds. Kamieniarstwa współpracujących z Radą ds. Kamieniarstwa Łukasiewicz - IMBiGS


Specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista w Centrum Koordynacji szkolenia Operatorów Maszyn 


Specjalista ds. szkoleń

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds.szkoleń


Specjalista ds. badań

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. badań w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych


Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. współpracy międzynarodowej


Ekspert ds. Programu Horyzont Europa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. międzynarodowych programów badawczych 
Specjalista/-ka ds. kadr

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista/-ka ds. kadr
Specjalista ds. zamówień publicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych 


Młodszy specjalista IT Help Desk

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Młodszy specjalista IT Help Desk


Tokarz / Frezer / Szlifierz

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Tokarz / Frezer / Szlifierz


Specjalista ds. badań w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. badań w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych


Młodszy specjalista ds. badań w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Młodszy specjalista ds. badań w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych


Pracownik Techniczny / Konserwator

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Pracownik Techniczny / Konserwator


Zastępca Dyrektora – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Zastępcy Dyrektora – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalisty w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.


Specjalista w dziale zarządzania projektami

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalisty w dziale zarządzania projektami.


Hydraulik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Hydraulik


Starszy specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Starszy specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Specjalista w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowalnych

Nasze laboratorium oferuje badania kruszyw i surowców, badania wyrobów budowlanych, badania izolacji budowlanych.

Do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko Specjalista w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowalnych


Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Specjalista w Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista w Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”


Tokarz / Frezer / Szlifierz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Tokarz / Frezer / Szlifierz.


Specjalista ds. certyfikacji

Centrum Jakości i Certyfikacji poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji.


Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Główny specjalista ds. komercjalizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Główny specjalista ds. komercjalizacji


Główny Specjalista ds. marketingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Główny Specjalista ds. marketingu.


Księgowy/a

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Księgowy/a


Dyrektor Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Dyrektor Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Specjalista ds. certyfikacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji


Starszy Specjalista – Automatyk/Programista

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Starszy Specjalista – Automatyk/Programista


Specjalista w ośrodku międzynarodowej sieci doradczej dla MŚP przy Ł-IMBiGS

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista w ośrodku międzynarodowej sieci doradczej dla MŚP przy Ł-IMBiGS


Specjalista ds. organizacji szkoleń w zakresie obsługi maszyn i urządzeń

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. organizacji szkoleń w zakresie obsługi maszyn i urządzeń


Pracownik Techniczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Pracownik Techniczny


Księgowy/a

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Księgowy/a


Zastępca Dyrektora – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Zastępcy Dyrektora – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej


Specjalista ds. zamówień publicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Specjalista w Komisji Egzaminacyjnej na Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista w Komisji Egzaminacyjnej na Operatorów Maszyn.


Specjalista w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalisty w Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych.


Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Centrum

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami


Nabór uzupełniający na Sekretarzy Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ogłasza nabór uzupełniający na Sekretarzy Komisji Egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla operat


Specjalista ds. organizacji szkoleń w zakresie obsługi maszyn i urządzeń

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. organizacji szkoleń w zakresie obsługi maszyn i urządzeń


Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ogłasza nabór na stanowisko: Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa


Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych i HR

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


Specjalista w dziale Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje do pracy w dziale
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn


Kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego (Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


Laborant/Specjalista

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ogłasza nabór na stanowisko: Laborant/Specjalista


Kierownik Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego