Projekty

Kategoria:

2022-06-27

Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa.


2022-05-17

Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”

Projekt „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” korzysta z dofinansowania o wartości 173 298 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


2022-04-04

Technologie i rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne z surowców odnawialnych dla budownictwa modułowego (TECHMOBUDREW)

Projekt ma na celu opracowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do zaaplikowania w efektywnym energetycznie i zrównoważonym budownictwie w szczególności budownictwie modułowym.